Wyjaśnienie do nowych zasad wędkowania

http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/212801/60/wyjasnienie_do_nowych_zasad_wedkowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dot. stosowanie zrywki, wywózka do 50 m

- Zabrania się połowu ryb metodą na „zrywkę” – tj. wędką z wykorzystaniem dodatkowej linki tzw. „zrywki” której zadaniem jest utrzymanie przynęty (zestawu) w miejscu i zerwanie się po braniu i/lub zacięciu ryby, a która to linka jest mocowana do takich elementów jak drzewa, kamienie, bojki itp.

- Zabrania się wywożenia przynęt i zanęt na odległość większą niż 50 m

- Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten dotyczy również zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt.

Okręg PZW w Poznaniu wyjaśnia, że w/w ograniczenia zostały wprowadzone na wniosek Walnych Zgromadzeń Kół wędkarskich, Zebrań Rejonów PZW i strażników Społecznej Straży Rybackiej. Przepisy te objęte były konsultacją na Rejonach i podczas obrad Komisji Ochrony i Zagospodarowania Wód.

Przesłanki do wprowadzenia w/w ograniczeń:
1. Przegradzanie zrywkami koryta rzeki Warty i sprowadzanie niebezpieczeństwa w ruchu wodnym.
2. Grodzenie rzeki Warty wzdłuż jej biegu po 100 m w górę i w dół rzeki wyłączając z wędkowania kilkanaście ostróg.
3. Przegradzanie linkami całych jezior i sprowadzanie niebezpieczeństwa na inne osoby korzystające z jeziora.
4. Wypadki o zmroku kiedy płynący łodzią wpływają w linki wywiezionych zestawów.
5. Wplątywanie się linek w silniki łodzi.
6. Liczne konflikty pomiędzy wędkarzami na brzegu a wędkującymi z łodzi w tym awantury i bójki związane z uzurpowaniem sobie prawa do jeziora i zabranianie innym pływania po jeziorze.
7. Wywożenie zestawów na przeciwległy brzeg jeziora i zabranianie innym wędkującym przepływania w okolicach położenia zestawów i na odcinku od stanowiska do zestawu końcowego.
8. Głośne imprezy i libacje alkoholowe nad wodą na które pozwalały sobie osoby wywożące zastaw na przeciwległy brzeg akwenu.
9. Roszczeniowe podejście wędkarzy do akwenów i prawa do wędkowania bez poszanowania innych członków PZW.
10. Uzurpowanie sobie prawa do wędkowania i do łowiska ograniczając tym samym prawo do wędkowania innym osobom.
11. Grupa wędkarzy na jednym stanowisku potrafiła ograniczyć wędkowanie na połowie akwenu poprzez wywiezienie kilkunastu zestawów po całym akwenie.
12. Pozostawianie resztek linek po zrywkach nad wodą.
13. Pozostawianie na jeziorach bojek wykonanych z butelek PET.
14. Utrudnianie kontroli zestawu ze względu na niechęć do jego wyciągnięcia z wody podczas kontroli.
15. Stosowanie na zrywkach ryb pochodzących z zakupów a tym samym wprowadzanie ryb nie pochodzących z danej wody.
16. Przepisy rozporządzenia stanowią, że wędka składa się z wędziska i linki zakończonej haczykiem. W myśl tej definicji zestaw na zrywkę nie spełnia wymogów rozporządzenia ponieważ, zestaw końcowy jest przymocowany do bojki, kamienia lub innego elementu stałego.
17. Brak możliwości rozstrzygania konfliktów pomiędzy wędkującymi z łodzi a z brzegu w przypadku sporów o miejsce wędkowania.
18. Wywózkę na odległość 50 m określono ze względu na fakt, że wędkarz łowiący z łodzi ma obowiązek zachować odległość 50 m od łowiącego z brzegu. Celem tego zapisu jest ograniczenie możliwości występowania konfliktów i danie możliwości ich rozwiązywania.
19. Okręg PZW w Poznaniu gospodaruje na niewielkich akwenach, o dużej presji wędkarskiej, gdzie stosowanie wywózek ogranicza dostęp do wędkowania innym członkom PZW.
20. Jeziora na których ograniczone jest stosowanie wędkowania z łodzi są zazwyczaj niewielkimi akwenami, a tym samym wywózka zestawów na małych zbiornikach powoduje ich całkowite przegradzanie.

Przepisy te stanowią punkt wyjściowy aby ustandaryzować i pogodzić różne grupy wędkarzy i aby wprowadzić porządek na jeziorach. Jest to kompromis dla wędkarzy stosujących m.in. metody gruntowe, spinningowe i spławikowe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/212801/60/wyjasnienie_do_nowych_zasad_wedkowania

Comments are closed.

Losowe zdjęcia
20151206_123816_resize img_7918 dsc_0923_zmien-rozmiary_wm IF img_9240 IF img_9371
Licznik odwiedzin

Online: 2

Dzisiaj: 113

Najczęściej oglądane:

Puchar Prezesa 2018