Historia Koła

W lipcu 1945 roku z inicjatywy p. Antoniego Deraka zawiązuje się przy Cukrowni Szamotuły – Związek Wędkarzy ‘WARTA’. Do tego związku wstąpili: A. Derak, Trzebiński Józef, Węglewski Stanisław, Jarzyna Stanisław, Proszak Franciszek, Starosta Antoni, Ruciak Władysław, Pol Antoni, Badziński Jan, Witkiewicz Kazimierz, Pogodziński  Władysław, Szymkowiak Franciszek, Olejniczak Szczepan, Górny Stefan i Kazmierczak Jan. Z tego składu osobowego Prezesem został wybrany Antoni Derak, który w zasadzie był alfą i omegą całego zespołu. Niestety niedługo bowiem śmierć wyrywa go z grona kolegów. Powstała pustka na stanowisku Prezesa i groziło to normalnemu upadkowi w działaniu organizacyjnym. Upadający nasz Związek Wędkarzy w Szamotułach w pewnym sensie ratuje osoba nowego działacza na tej niwie- mianowicie członkiem został p. Czesław Krupski i on angażując swój czas i pasje wędkarskie na stanowisku Prezesa doprowadził ponownie do znaczącej działalności naszego szamotulskiego środowiska wędkarskiego. Dzielnie też wspomagał swoją osobą tą działalność p. Henryk Balcerowiak, który wstępując w nasze szeregi w 1946roku przez kilka lat pełnił ważną funkcję Skarbnika Koła. Do roku 1949 organizacje wędkarzy w Wielkopolsce kierowane były przez Okręgowy Związek Sportowy Wędkarzy ‘WARTA’ w Poznaniu. W 1950 roku w całej Polsce zmieniono dotychczasowy system organizacyjny wędkarzy, powołując jednolitą organizację społeczną pod nazwą Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie. Stało się to na Walnym Nadzwyczajnym Zjeździe Związków Sportowych Towarzystw Wędkarskich działających na terenie całego kraju i z poszczególnych organizacji Okręgowych. Zjazd odbył się w marcu 1950 roku a uczestniczyło w nim 270 delegatów. W tej liczbie delegatem był nasz Prezes kol. Czesław Krupski, który został wybrany na członka Głównej Komisji Rewizyjnej PZW, a po kilku latach jej Przewodniczącym. O kol. Czesławie tyle informacji podaję bo to dowód uznania za jego społeczny wkład pracy w wędkarstwo nie tylko szamotulskie ale i ogólnopolskie. W wyniku obrad wymienionego wyżej Nadzwyczajnego Zjazdu powstał Statut PZW, Zarządy Wojewódzkie, a najmniejszymi ogniwami Związku zostały powołane Koła Wędkarskie podległe Zarządowi Wojewódzkiemu. Uprzednie nazwy organizacji wędkarskich zniesiono. Z niewielkimi zmianami taki stan organizacyjny PZW trwa do dziś. Nasze Koło w latach 50-tych ub. stulecia usamodzielniło się spod patronatu Cukrowni i stało się Kołem miejskim. W kilka lat później powstało Koło Wędkarskie przy Cukrowni w skład którego weszli też wędkarze z Obornickich Fabryk Mebli – Zakład w Szamotułach. Nasi poprzednicy – członkowie Kół wędkarskich zobowiązani przepisami musieli posiadać legitymację związkową wraz z kartą wędkarską, która początkowo wystawiał Powiatowy Urząd Ziemski, a później w latach 50-tych i 60-tych Karta Wędkarska stanowiła część integralną legitymacji wędkarskiej. Dziś jest podobnie: legitymację wystawia Polski Związek Wędkarski, a od kilku lat wstecz Kartę Wędkarską wystawiał Urząd Wojewody, obecnie Starostwo Powiatowe. Jeżeli chodzi o zebrania członków koła w latach pięćdziesiątych, to odbywały się nie regularnie w „pyrkowni”( tak nazywano dawny magazyn mączki ziemniaczanej przy Cukrowni) lub w prywatnych mieszkaniach. Z biegiem lat i w związku ze stałym wzrostem stanu liczebnego członków naszego koła zebrania zwoływano co miesiąc celem przeprowadzenia fachowych szkoleń wędkarzy, podawania nowych informacji dotyczących wędkarstwa i wyświetlania filmów przyrodniczych. Do tego celu  wykorzystywano przychylność niektórych instytucji jak Cukrownia w Szamotułach, PSS-y czy Gimnazjum a potem Liceum w Szamotułach. Nadmienić tu wypada, że na terenie Gimnazjum, kiedy odbywano zebrania, powstała przy znaczącym zaangażowaniu jednego z tamtejszych nauczycieli – p. Lenarta – Pieśń Szamotulskich Wędkarzy. Wielka szkoda, że ta pieśń poszła w zapomnienie i dziś trudno ją odtworzyć, a przecież na 50-lecie koła jeszcze ją usłyszeliśmy. Do stałych punktów pracy koła zaliczano organizację różnych zawodów wędkarskich np. rozpoczęcie sezonu, o mistrzostwo koła i zakończenie sezonu. Z biegiem lat wprowadzono zawody o mistrza spławikowego, gruntowego czy spinningowego. Dziś niektóre z nich są dalej organizowane, a nowością już lat osiemdziesiątych stała się organizacja zawodów dla młodzieży wędkarskiej, które to organizujemy w każdym roku. Juniorzy i kadeci naszego koła brali wielokrotnie udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZW w Poznaniu oraz w imprezach typu Zgaduj-_Zgaduli z wiedzy przyrodniczo-wędkarskiej na szczeblu naszego okręgu i ogólnopolskim, gdzie odnosili wiele sukcesów. W ramach zawodów młodzieżowych Rejonu PZW Ostroróg już 15-to krotnie zwyciężali zespołowo i indywidualnie z czego 3-krotnie zwyciężył  Przemysław Antkowiak . W zawodach o mistrzostwo Okręgu odnotowaliśmy 2-krotne indywidualne wicemistrzostwa Marcina Kiełpińskiego, a jego młodszego brata Dariusza 1 wicemistrzostwo i jedno III miejsce też w Okręgu Poznań. W ubiegłym roku Mistrzem Kadetów w Okręgu Poznań został nasz młody kolega Szymon Smoliński. Odnośnie kategorii seniorów to w niej też nie mało zanotowaliśmy sukcesów. Kol. Anita Spychała – Hoszowska była 6 –cio krotnie Mistrzynią i raz wicemistrzynią Okręgu Poznań w wędkarstwie spławikowym. Kol. Paweł Jeżyński 1 raz Mistrzem Okręgu w wędkarstwie spławikowym, a kol. Leszek Hoszowski 2-krotnie wicemistrzem Okręgu Poznań w wędkarstwie spławikowym. Odnotowaliśmy również na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, sukcesy naszych kolegów jako reprezentantów Koła. Wymienić należy tu kol. P. Jeżyńskiego, M. Lewandowskiego, C. Koteckiego, M. Kiełpińskiego czy L. Hoszowskiego. Wyniki ich społecznej pasji wędkarskiej są widoczne tu dzisiaj na wystawie Pucharów, Dyplomów i innych pamiątek stanowiących w większości własność naszego Koła. Czyż z tych w/w sukcesów nie należy się cieszyć? Na pewno tak i aby tak dalej szło. W działalności naszego Koła nie zapominaliśmy też środowiskach związanych z wodami. I tak przez wiele lat zwoływaliśmy członków koła do prac porządkowych nad jez. Pamiątkowo, co niosło za sobą tańsze zezwolenia wędkarskie na połów na tym jeziorze. Stałą pozycją to czyn na rzecz środowiska leśnego i wodnego w Kikowie, którą realizowali nasi młodzi wędkarze pod opieką kol. Hoszowskiego i kol. Lewandowskiego do czasu, kiedy Koło nasze było opiekunem tej wody. Kilka lat wstecz opiekę nad tą wodą przejęło Koło w Chrzypsku Wielkim a obecnie pieczę sprawuje Koło Miejsko-Gminne „SUM” Szamotuły. Nasze bliskie nam Jeziorko też nie było zaniedbywane ze strony Zarządu Koła. Niestety trzeba przyznać, że wielu z rzeszy wędkarzy i nie tylko wykazuje brak kultury i umiejętności zachowania porządku nad brzegami i to po nich trzeba sprzątać, ale to wstyd tylko dla tych „dobrze wychowanych”. W 2003 roku Zarząd Koła zdecydowało zakupieniu nowego sztandaru ze składek członkowskich dobrowolnych, bowiem pierwszy z lat pięćdziesiątych kończył swój byt materialny, po prostu czas go niszczył i nie nadawał się do dalszej prezentacji. W tymże roku nowy sztandar został poświęcony w Kolegiacie Szamotulskiej i prezentowany jest honorowo na Walnych Zebraniach Koła, uroczystościach państwowych i kościelnych, a także na pogrzebach kolegów członków wędkarzy z naszego Koła. Wspomnieć trzeba, że promując pracę wśród młodzieży naszej Zarządy Koła akceptowały organizację obozów szkoleniowo- wędkarskich w Jeleńcu nad jez. Kubek w bazie harcerzy. Jak dotąd wiele pracy społecznej dla organizacji zajęć szkoleniowo wędkarskich z młodzieżą i odpowiedzialności za bhp w czasie trwania w ostatnich 6-ciu latach tych obozów, włożyli Leszek Hoszowski, Marcin Lewandowski oraz Marcin Kiełpiński. Za ich poświęcenie własnego urlopu na te obozy należy się im wielkie uznanie. Przyznać trzeba, że obozy te rozwijają dalszą pasję  wędkarską , przyczyniają się do rozwijania koleżeństwa i dobrego wychowania uczestników. W końcu tego wystąpienia pragnę stwierdzić, iż wszechstronny kierunek działania Zarządu Koła pod prezesurą kol. Romana Lembicza w ostatnim 12-to leciu koła dobrze się zapisał w naszych kronikach.

Przez okres 60-lecia Prezesami Koła byli:

Antoni Derak

Czesław Krupski

Ludwik Kurowski

Szczepan Olejniczak

Roman Tym

Henryk Dobski

Władysław Śmigielski

Ludwik Szuflak

Ryszard Chmiel

Jan Tomaszewski

Piotr Grafka

Zygmunt Ziółek

Jerzy Maciejewski

Jerzy Juszczak

Roman Lembicz

Marcin Lewandowski

i aktualnie Janusz Nowak

Comments are closed.

Losowe zdjęcia
img_4756 IF img_9730 img_2066 dsc_1871_zmien-rozmiary_wm P1030197 dsc_3440_zmien-rozmiary_wm
Licznik odwiedzin

Online: 0

Dzisiaj: 16

Najczęściej oglądane:

PUCHAR PREZESA 2023