Zawody o MISTRZA KOŁA 2022

Zawody o MISTRZA KOŁA 2022

P1030541

W dniu 15 maja 2022 pod Patronatem Starosty Powiatu Szamotulskiego Pani Beaty Hanyżak  Zarząd Koła PZW 125 Szamotuły Miasto zorganizował kolejne zawody wędkarskie zaliczane do klasyfikacji WĘDKARZ ROKU 2022  na Zalewie Radzyny. W zawodach MISTRZ KOŁA 2022 udział wzięło 41 wędkarzy w trzech kategoriach wiekowych .

W kategorii Oldboy  zwyciężył KANCHEN ADAM wynikiem 3040 pkt. w kategorii Senior  zwyciężył KOLAT MATEUSZ wynikiem 7030 pkt. w kategorii Młodzież zwycięzcą okazał się nowicjusz KMIECIAK WOJCIECH z  wynikiem 8950 pkt. Łączna ilość zdobytych punktów przez wszystkich zawodników to 62145 pkt.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

Wyniki

Zawody o MISTRZA KOŁA 2022 – ogłoszenie

ZARZĄD KOŁA PZW SZAMOTUŁY – MIASTO

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAWODY WĘDKARSKIE

,,O MISTRZA KOŁA 2022”

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 15.05.2022r.

- NIEDZIELA NA DUŻYM ZALEWIE RADZYNY.

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZ. 6.30 PRZY SZKOLE W PRZYBOROWIE. PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ W SKLEPACH WĘDKARSKICH W SZAMOTUŁACH DO DNIA 13.05.2022r.

PROGRAM ZAWODÓW:

6.30 7.00 Otwarcie zawodów i losowanie stanowisk

8.00 – 12.00 Czas trwania zawodów

12.00 – 13.00 Ważenie ryb

13.20 – 13.50 Ogłoszenie wyników wręczenie pucharów i upominków


REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Wędkujemy zgodnie z regulaminem PZW

2. Wędkujemy na jedną wędkę spławikowo-gruntową

3. Wszystkie miejsca objęte są losowaniem

4. Zawody zaliczane do klasyfikacji Wędkarz Roku

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody

6. Trzy kategorie wiekowe: senior, oldboy, młodzież

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ PZW

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ PZW NA ROK 2022


7 / 14/ 21 / 28.04.2022 CZWARTEK


w godz. 16.00-19.00

ul. Dworcowa 33
64-500 Szamotuły

Otwarcie Sezonu 2022

Otwarcie Sezonu 2022

P1030420

W dniu 3 kwietnia 2022 Zarząd Koła PZW 125 Szamotuły Miasto zorganizował zawody wędkarskie Otwarcie Sezonu 2022 na Zalewie Radzyny.  Trzy  kategorie wiekowe skupiły 41 zawodników.
W kategorii Oldboy  zwyciężył Kram Grzegorz wynikiem 1520 pkt. w kategorii Senior zwyciężył Kiełpiński Dariusz  wynikiem 8110 pkt. w kategorii Młodzież zwycięzcą okazał się Kaszkowiak Mikołaj z wynikiem 340pkt. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

Wyniki

Otwarcie Sezonu 2022 – ogłoszenie

ZARZĄD KOŁA PZW SZAMOTUŁY – MIASTO

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAWODY WĘDKARSKIE

,,OTWARCIE SEZONU 2022”

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 03.04.2021r.

- NIEDZIELA NA DUŻYM ZALEWIE RADZYNY.

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZ. 7.00 PRZY SZKOLE W PRZYBOROWIE. PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ W SKLEPACH WĘDKARSKICH W SZAMOTUŁACH DO DNIA 01.04.2022.

PROGRAM ZAWODÓW:

7.00 7.10 Otwarcie zawodów i losowanie stanowisk

8.00 – 12.00 Czas trwania zawodów

12.00 – 13.00 Ważenie ryb

13.20 – 13.50 Ogłoszenie wyników wręczenie pucharów i upominków


REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Wędkujemy zgodnie z regulaminem PZW

2. Wędkujemy na jedną wędkę spławikowo-gruntową

3. Wszystkie miejsca objęte są losowaniem

4. Zawody zaliczane do klasyfikacji Wędkarz Roku

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody

6. Trzy kategorie wiekowe: senior, oldboy, młodzież

CZYN SPOŁECZNY – ogłoszenie

ZARZĄD KOŁA PZW SZAMOTUŁY – MIASTO

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

,,CZYN SPOŁECZNY NAD ZALEWEM RADZYNY”

26.03.2022 – SOBOTA.
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZ. 9.00 PRZY DUŻEJ TAMIE

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WĘDKARSKI – OĆWIEKA 2022

Informacja Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie propozycji przedstawionych na konferencji prasowej przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Koło PZW 125 Szamotuły Miasto zaprasza

8

Koło PZW 125 Szamotuły Miasto zaprasza do biura Koła w Szamotułach na ulicę Dworcową 33 w każdy czwartek w godzinach  16,00-19,00 tutaj załatwisz sprawy dotyczące zakupu zezwolenia na rok 2022, szkolenie i przygotowanie do egzaminu na kartę wędkarską. Nasze Koło wędkarskie liczy 314 wędkarzy, promujemy wędkarstwo jako doskonałą formę wypoczynku integracji, tworzymy sprzyjające warunki do wędkowania, pogłębiamy wiedzę wśród wędkarzy z zakresu etyki wędkarskiej, ochrony środowiska. Sprawujemy opiekę nad jeziorami: Chojeńskie, Głuchowiec, Radziszewskie, Zalewem Radzyny Duże i Małe, rzeka Warta od miejscowości Bąblin do mostu kolejowego w Stobnicy. Tradycją naszą jest rozpoczęcie sezonu wędkarskiego czynem społecznym (sprzątanie linii brzegowych i w/w zbiorników). Organizujemy zawody wędkarskie o tytuł Wędkarza Roku w trzech kategoriach wiekowych : oldboy, senior, młodzież, zawody towarzyskie, zawody dla dzieci i młodzieży.

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2022

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
2022 r.

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 230,00
2 Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
150,00
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
100,00
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
170,00
3 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
140,00
4 Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
40,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 60,00
Składka niepełna
5 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 220,00
Składka uzupełniająca
6 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7 - Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 50,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 20,00 x
2 1 dzień 40,00 65,00
3 3 dni 60,00 90,00
4 7 dni 85,00 140,00

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 470,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 450,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 410,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 370,00

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 70,00 110,00
2 14 dni 190,00 280,00
3 pełen sezon* 610,00 780,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

Uchwała Nr 216/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022
Uchwała Nr 229/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych
Uchwała Nr …../21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu ….. grudnia 2021 r

https://poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/227307/63/skladki_i_oplaty_na_ochrone_i_zagospodarowanie_wod_na_rok_2022

Losowe zdjęcia
20210619_205211 DSC_0129 p1000095 IF IF dsc_6552_resize_wm dsc_2229_zmien-rozmiary_wm
Licznik odwiedzin

Online: 0

Dzisiaj: 30

Najczęściej oglądane:

Otwarcie Sezonu 2017