Rybomania 2017 Poznań

Rybomania

Poznań 17.02.2017

img_1787

Zawody Podlodowe

Zawody Podlodowe
Zalew Radzyny 12.02.2017

2017-02-12_7015

Wyniki

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE 05.02.2017

img_1684

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW PZW

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW PZW


LUTY , MARZEC , KWIECIEŃ 2017


w każdy wtorek i czwartek godz 17.00 -19.00

ul. Dworcowa 33
64-500 Szamotuły

Zarybianie wód Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2016

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że w roku 2016 przeprowadził zarybianie 151 akwnenów do których został wprowadzony materiał zarybieniowy w wielkości 42,4 tony plus ~6 mln. szt.

Zarybianie 2016

Zawody MIKOŁAJKOWE 2016

Zawody MIKOŁAJKOWE

Zalew Radzyny 04.12.2016

20161204_125133

OGÓLNA KLASYFIKACJA ,,WĘDKARZ ROKU 2016”

OGÓLNA KLASYFIKACJA “WĘDKARZ ROKU 2016″

Klasyfikacja “Wędkarz Roku” jest obliczana w cyklu rocznym. Obejmuje sumę punktów uzyskanych w zawodach. Pod uwagę brane są miejsca zawodnika do 15 miejsca włącznie,
1 miejsce 15 pkt. – 15 miejsce 1 pkt. Dodatkowo za udział w zawodach zawodnik otrzymuje 10 pkt.
Zawody zaliczane do klasyfikacji: Otwarcie Sezonu, Mistrz Koła, Puchar Prezesa, Zakończenie Sezonu.

Szczupak Jesieni 2016

Szczupak Jesieni

Zalew Radzyny 23.10.2016

20161023_123042

Wyniki

Składka członkowska ogólnozwiązkowa na rok 2017

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2017 ROKU


Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych
1. Składka członkowska 86,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%

1)  młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3)  mężczyźni od 65 roku życia

4)  kobiety od 60 roku życia

43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-
4. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

12,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga: 1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50%  zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

Składka członkowska okręgowa, opłaty za egzamin na kartę wędkarską i opłaty okresowe na rok 2017

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD NA 2017 ROK

Składka pełna

1 Składka podstawowa pełna dla członków PZW 135,00 zł
Składki niepełne
2 Składka dla członków PZW na obwód rzeki Warta nr 6 od ujścia Prosny do mostu kolejowego w Dębnie i na zb. Jaraczewo 70,00 zł
3 Składka dla członków PZW
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
- odznaczonych Złotą Odznaka PZW
75,00 zł
4 Składka dla członków PZW:
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
- mężczyźni od 65 roku życia
- kobiety od 60 roku życia
75,00 zł
5 Składka dla członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat) 20,00 zł
6 Składka dla członków PZW:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00 zł
7 Honorowi Członkowie PZW bezpłatnie
8 Członkowie Okręgu PZW w Poznaniu, którzy ukończyli 75 lat bezpłatnie
Składka niepełna
9 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą która ukończyła 14 lat* 20,00 zł


Uwagi:
*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składkę. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej.


WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA EGZAMIN NA KARTĘ WĘDKARSKĄ NA 2017 ROK

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 30,00 zł

Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 latWYSOKOŚĆ OPŁAT OKRESOWYCH ZA ZEZWOLENIE NA WĘDKOWANIE W 2017 ROKU

Lp. Treść Wysokość w zł
opłaty dla członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych
1 zawody 10,00 20,00
2 1 dzień 20,00 50,00
3 3 dni 40,00 70,00
4 7 dni 60,00 110,00
5 14 dni 75,00 200,00
6 30 dni X 300,00
7 roczna X 420,00

Osoba niezrzeszona to osoba posiadająca kartę wędkarską i nie należąca do PZW.

Pogoda
Licznik odwiedzin

Online: 3

Dzisiaj: 23

Najczęściej oglądane:

CZYN SPOŁECZNY - ogłoszenie